Khúc xạ kế kỹ thuật số Atago PR-50HO

Nhà sản xuất:
  • Khúc xạ kế kỹ thuật số Atago PR-50HO có các thang đo người dùng có thể lập trình cho phép kiểm soát các nồng độ chất lỏng khác nhau