Khuyến mãi

Hưởng ứng toàn dân cùng chống dịch Covid-19. TKTECH xin gửi đến chương trình giảm giá 5% cho đơn hàng trong danh mục máy đo thân nhiệt. Chương trình giảm giá đến hết 30/04.

Mã giảm giá: TK5TKTECH