Máy đo khúc xạ kỹ thuật số Butyro PR-BUTYRO

Nhà sản xuất:
  • Khúc xạ kế lý tưởng dùng cho cho dầu, bơ, phomat và ngành công nghiệp dầu ăn để kiểm tra độ tinh khiết.
  • Có phạm vi đo kép: Butyro và chỉ số khúc xạ (vạch chia 0,0001).
  • Nhiệt độ được tự động bù trừ, nên không cần quan tâm về nhiệt độ của mẫu.